+420 607 619 154 lenka@lenkaanemcova.cz

Lenka A. Němcová

Jsem Vidante terapeutka a průvodkyně žen,

které jdou do své síly, aby skrze sebe pomohly uzdravit svět.

Dovedu do vašeho světla a síly i vás.

 

Co pro vás mohu udělat?

Mou klientelu tvoří ženy, které:

  • se rozhodly převzít zodpovědnost za svůj život, překročit svůj stín a jít do své síly
  • vědí, že změna vnějšího světa vede přes změnu jejich světa vnitřního
  • chtějí prospět světu, ale zatím neví, co by měly dělat
  • mají vizi, ale „něco“ je neustále brzdí
  • chtějí postoupit do další úrovně ve svém životě nebo podnikání
  • potřebují zaintegrovat a uhladit ve svém poli stopy po jiné terapeutické práci

Jsem také mentorkou žen se speciálními schopnostmi.

Mé klientky mají jisté speciální schopnosti, které chtějí uchopit v jejich plné síle a zároveň s vnitřní čistotou tak, aby byly prospěšné pro celek. Jsem jim zkušenou rádkyní i průvodkyní po světě, který se začíná nořit ze zapomnění a k němuž najít informace není snadné. 

 Jste to vy? Pojďme spolupracovat!

Ať při Cranio na dálku, nebo při osobním setkání, vždy vytvářím bezpečné prostředí pro hlubokou transformaci.

Nemoc, bolest, zmatek, brzdy… Signalizují, že jste někde na cestě životem ztratily kus sebe samé. Najdeme ten váš kousek, opečujeme ho a vrátíme na své místo. Čím více jste celistvá, tím více vládnou vašemu životu rovnováha, síla a vnitřní mír. Tím více jste v lehkosti a plynutí. Ve své síle.

Talenty, dary, vzdělání

Hlavní dary

Mou přirozenou silou je Soucit a Láska. To určuje hlavní principy mé práce. Mám vrozený dar léčitelky a průvodkyně mých klientek na cestě za jejich vlastní silou. 

Léčivý dotek

Jedním z mých darů je léčivý dotek. Cítím, kde se vás mám dotknout, a umím zacházet s léčivou energií. Výcvikem Craniosakrální terapie se stal vědomějším a ještě se prohloubil. I mé další  dary a zkušenosti dostaly spojením s Cranio novou, hlubší kvalitu.

Craniosakrální terapie

Absolvovala jsem celoroční výcvik u Radka Neškrabala, BCST. Nadchl mě smysluplný, respektující přístup, i požadavek vzdát se při terapii ega a jeho očekávání. Nikdo neví lépe, než náš moudrý´´´´´´ systém tělo-duše-duch, co je pro něj v danou chvíli nejlepší. Cranio přístup proto považuje za nejmoudřejší nabídnout mu podmínky, které potřebuje, aby se mohl vrátit ku zdraví a celistvosti, do své přirozené síly. A kudy přesně jeho cesta povede, nechat na něm.

Zření

V jedenadvaceti letech se mi otevřel dar vidět, co lidi bolí, nebo kde mají potíže. Díky pozdějšímu studiu se tento dar zjemnil a rozšířil. Vnímám, kde jsou v těle potíže i které části mohou být ohroženy do budoucnosti.

Vhledy

Mám dar empatie. Když s vámi komunikuji, rychle vycítím, co vás tlačí. Při společné práci také informace z vašeho pole. Díky tomu se obvykle dobereme dost rychle a bez větších okolků jádra vašich potíží. Bývají ve vrstvách. Zpravidla se odkryje vrstva, která je připravena k řešení. A jde se na to!

Dar slova

To, co vnímám, a informace, které ke mně přicházejí, snadno vkládám do slov tak, aby pro vás byly srozumitelné. Před pár lety jsem prožila psychospirituální krizi, během níž jsem se naučila přenastavovat akášické filtry a přepisovat minulé zkušenosti, když k tomu nazraje čas. Vnímám sílu slov, proto je volím vědomě.

Humor

Dalším mým darem je smysl pro humor. S jeho přispěním  zvládáme i náročnější situace, které se někdy mohou během terapie vynořit, s jistou lehkostí.

Fyzioterapie

Vystudovala jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity, vedenou proslulým Prof. Pavlem Kolářem. V současnosti používám v praxi vnímání těla jako provázaného celku a kvalitní cvičení na principu vývojové kineziologie, které doplňuji s taj-či a čchi-kungem.  

Zkušenosti

No, zažila jsem toho dost. A ne všechno, co vím, pochází z této existence. Dává mi to někdy až překvapivé úhly pohledu. A originální, efektivní přístup k terapiím.

Intuitivní léčivý zpěv

Je jedním z darů, které jsem dostala během psychospirituální krize. Doprovázím s ním některé masáže a ošetření Cranio. Dává jim novou sílu, další rozměr a často přináší klientkám vize.

Magie

Co je a co není magie je hodně otázkou osobní definice. Ta moje zní: Magie je ohýbání reality vlastní vůlí.

Ano, umím to.

Ne, nedělám to.

To, co dělám, může někomu připadat magické, ale není. Vidím a cítím víc, než jiní a překročila jsem určité konvence našeho pojetí světa, ale to není magie.

Magie je pro mě hra ega. Chci – a jdu po tom silou. V tom smyslu vnímám černou a bílou magii stejně.

To, že využívám svých jasno-darů, není magie. Jsou to moje vrozené nástroje, kterými jsem prospěšná světu. Proto jsem je dostala. Při terapiích se dějí věci, které se zdají být zázračné nebo magické, nicméně je to „jen“ otázka vytvoření určitého typu prostředí a využití jistých mých specifických darů a zkušeností, které aktivují vrozený plán léčení, který je přirozeně obsažen v každé buňce. Je to dárek od Boha, jen se s ním spojit. Já jsem v tom procesu kotvou a průvodkyní pro klientčin systém tělo-duše-duch.

Nikdy nerozhoduji o tom, co se bude řešit, ani jak. Zodpovídám za čistotu svých úmyslů a za své nastavení. Vnímám, které dveře pro transformaci se otevřou ve společném pracovním poli a provedu vás změnou. Využívám všech svých darů a zkušeností. A moje vedení terapie má formu návrhů, nichž si klientka svobodně vybírá.

To je moje cesta.

lenka-nemcova

E-mailová série zdarma

5 dní - 5 e-mailů

 

5 základních témat pro efektivní práci se svou energií v transformujícím se světě!

 

Ďekuji za váš zájem!