+420 607 619 154 lenka@lenkaanemcova.cz

Lenka Aleiandra Němcová

Jsem Vidante terapeutka a průvodkyně žen,

které jsou připraveny odemknout svůj potenciál.

Dovedu k vašim darům i vás.

 

Co pro vás mohu udělat?

Chodím po Zemi v různých tělech už velmi, velmi dlouho.

Během věků jsem sbírala zkušenosti a učila se správně pracovat s transformační energií.

Učila jsem se soucitu.

Nejednou jsem potom předávala své poznání dál.

I nyní pokračuju v započatém díle.

A moc mě to baví 🙂

 

Mou klientelu tvoří ženy, které:

  • pracují s lidmi jako terapeutky, léčitelky, průvodkyně, anebo je to volá
  • se rozhodly převzít zodpovědnost za svůj život, překročit svůj stín a jít do svého plného potenciálu
  • vědí, že změna vnějšího světa vede přes změnu jejich světa vnitřního
  • jsou připravené uchopit své Vidante dary jistě a bezpečně

 

Jsem také mentorkou žen se speciálními schopnostmi.

Mnoho mých klientek jsou ženy, kterým se otevírají léčivé Vidante dary anebo už s nimi nějakou formou pracují, a chtějí je uchopit v jejich plné síle a zároveň s vnitřní čistotou.

Poskytuji jim bezpečné vedení ve světě, který se začíná nořit ze zapomnění a k němuž najít informace není snadné. 

Pracujeme formou 1) konzultací, při kterých jim poskytuji vhledy, 2) terapií pro projasnění a odblokování toho, co stojí mezi nimi a jejich plným potenciálem, a 3) supervizí, při nichž je vnímám při jejich práci (obvykle jsem figurantkou) a dávám jim okamžitou zpětnou vazbu.

Ideálním prvním krokem je Vidante Healers Academy, protože se potom při práci nemusíme zdržovat tím, co se jinak opakuje pořád dokola.

Talenty, dary, vzdělání

Hlavní dary

Mým hlavním darem je energie Transformace a Soucitu. To určuje hlavní principy mé práce. Mám vrozený dar léčitelky. Mé energetické pole nese transformační léčivou energii samo o sobě, vzděláním a zkušenostmi se práce s léčivými silami stala vědomou a efektivní.

Během terapeutických setkání vytvářím posvátný léčivý prostor, v němž vás dovedu do velkých hloubek. Tam uzdravíme, co je třeba, a díky tomu se vrátíte do celistvosti a do souladu s vaší podstatou. Pracuji vždy s respektem k vašim momentálním možnostem. 

Léčivý dotek

je jedním z mých hlavním nástrojů. Výcvikem Craniosakrální terapie se stal vědomějším a ještě se prohloubil. I mé další dary a zkušenosti dostaly spojením s Cranio novou, hlubší kvalitu.

Tento dotek nezná omezení v prostoru a spolehlivě uzdravuje i na dálku.

Dar aktivace

V mém energetickém poli jsou kódy, které přirozeně otevírají mým klientkám jejich dary ve chvíli, kdy jsou připravené je uchopit. Spolupráce se mnou je také spojuje se jejich vyšším vedením, s moudrostí a intuicí jako hlavním kompasem, který je vede životem.

Jasnovědnost

Tento dar znamená, že se mi informace objevují přímo v hlavě 🙂 Stahuji z vašeho pole to, co souvisí s vaším aktuálním tématem. Přichází mi formou obrazů, informací nebo otázek, jejichž zodpovězení vám dá klíč k řešení. Díky tomu se obvykle dobereme dost rychle jádra vašeho pudla. 

Dar slova

To, co vnímám, a informace, které ke mně přicházejí, snadno vkládám do slov tak, aby pro vás byly srozumitelné. Před pár lety jsem prožila psychospirituální krizi, během níž jsem se naučila přenastavovat akášické filtry a přepisovat minulé zkušenosti, když k tomu nazraje čas. Vnímám sílu slov, proto je volím vědomě.

Humor

S jeho přispěním zvládáme i náročnější situace, které se někdy mohou během terapie vynořit, s jistou lehkostí.

Fyzioterapie

Vystudovala jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity, vedenou Prof. Pavlem Kolářem. Zjemnilo mi to dar vnímat, kde jsou potíže na fyzické úrovni a které části mohou být ohroženy do budoucnosti.

V současnosti používám v praxi vnímání těla jako provázaného celku a kvalitní cvičení na principu vývojové kineziologie, které doplňuji s taj-či a čchi-kungem. Je jemné a efektivní, postupně rozvolní ztuhlé tkáně, které potom snáze uvolní témata, jež nesou, během energetické terapie.

Cvičením také pomáhám klientkám spojit se se svým tělem a intuicí, která jeho prostřednictvím promlouvá.

 

Intuitivní léčivý zpěv

Je jedním z darů, které jsem si odnesla z psychospirituální krize. Doprovázím s ním některé masáže a ošetření Cranio. Dává jim novou sílu, další rozměr a často přináší klientkám vize.

Jak pracuji

Nikdy nerozhoduji o tom, co přesně se bude dít. To ponechávám na vyšším vedení. 

Vnímám, které dveře pro transformaci se otevřou ve společném pracovním poli a provedu vás změnou.

Moje vedení terapie i supervizí má formu náhledů a návrhů, z nichž si můžete svobodně vybrat. Vždy ctím vaše rozhodnutí.