+420 607 619 154 lenka@lenkaanemcova.cz

Lenka A. Němcová

Jsem Vidante terapeutka a průvodkyně žen,

které jsou připraveny odemknout svůj potenciál.

Dovedu k vašim darům i vás.

 

Co pro vás mohu udělat?

Mou klientelu tvoří ženy, které:

  • pracují s lidmi jako terapeutky, léčitelky, průvodkyně, anebo je to volá
  • se rozhodly převzít zodpovědnost za svůj život, překročit svůj stín a jít do svého plného potenciálu
  • vědí, že změna vnějšího světa vede přes změnu jejich světa vnitřního
  • chtějí prospět světu, ale zatím neví, co by měly dělat
  • mají vizi, ale “něco” je neustále brzdí
  • chtějí postoupit do další úrovně ve svém životě nebo podnikání
  • potřebují zaintegrovat a uhladit ve svém poli stopy po jiné terapeutické práci

Jsem také mentorkou žen se speciálními schopnostmi.

Mnoho mých klientek má jisté speciální schopnosti, které chtějí uchopit v jejich plné síle a zároveň s vnitřní čistotou tak, aby byly prospěšné pro celek. Jsem jim zkušenou rádkyní i průvodkyní po světě, který se začíná nořit ze zapomnění a k němuž najít informace není snadné. 

 Jste to vy? Pojďme spolupracovat!

Ať při terapiích na dálku, nebo při osobním setkání, vždy vytvářím bezpečné prostředí pro hlubokou transformaci.

Nemoc, bolest, zmatek, brzdy… Signalizují, že jste někde na cestě životem ztratily kus sebe samé. Najdeme ten váš kousek, opečujeme ho a vrátíme na své místo. Čím více jste celistvá, tím více vládnou vašemu životu rovnováha, světlo a vnitřní mír. Tím více jste v lehkosti a plynutí. Jste sama sebou ve své síle.

Talenty, dary, vzdělání

Hlavní dary

Mým hlavním darem je energie Transformace a Soucitu. To určuje hlavní principy mé práce. Mám vrozený dar léčitelky. Mé energetické pole nese transformační léčivou energii samo o sobě, vzděláním a zkušenostmi se práce s léčivými silami stala vědomou a efektivní.

Během terapeutických setkání vytvářím posvátný léčivý prostor, v němž vás dovedu do velkých hloubek. Tam uzdravíme, co je třeba, a díky tomu se vrátíte do celistvosti a do souladu s vaší podstatou. Pracuji vždy s respektem k vašim momentálním možnostem. 

Léčivý dotek

je jedním z mých hlavním nástrojů. Výcvikem Craniosakrální terapie se stal vědomějším a ještě se prohloubil. I mé další dary a zkušenosti dostaly spojením s Cranio novou, hlubší kvalitu.

Tento dotek nezná omezení v prostoru a spolehlivě uzdravuje i na dálku.

Dar aktivace

V mém energetickém poli jsou kódy, které přirozeně otevírají mým klientkám jejich dary ve chvíli, kdy jsou připravené je uchopit. Spolupráce se mnou je také spojuje se jejich vyšším vedením, s moudrostí a intuicí jako hlavním kompasem, který je vede životem.

Jasnovědnost

Tento dar znamená, že se mi informace objevují přímo v hlavě 🙂 Stahuji z vašeho pole to, co souvisí s vaším aktuálním tématem. Přichází mi formou obrazů, informací nebo otázek, jejichž zodpovězení vám dá klíč k řešení. Díky tomu se obvykle dobereme dost rychle jádra vašich potíží. 

Dar slova

To, co vnímám, a informace, které ke mně přicházejí, snadno vkládám do slov tak, aby pro vás byly srozumitelné. Před pár lety jsem prožila psychospirituální krizi, během níž jsem se naučila přenastavovat akášické filtry a přepisovat minulé zkušenosti, když k tomu nazraje čas. Vnímám sílu slov, proto je volím vědomě.

Humor

Dalším mým darem je smysl pro humor. S jeho přispěním  zvládáme i náročnější situace, které se někdy mohou během terapie vynořit, s jistou lehkostí.

Fyzioterapie

Vystudovala jsem fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity, vedenou proslulým Prof. Pavlem Kolářem. Zjemnilo mi to dar vnímat, kde jsou potíže na fyzické úrovni a které části mohou být ohroženy do budoucnosti.

V současnosti používám v praxi vnímání těla jako provázaného celku a kvalitní cvičení na principu vývojové kineziologie, které doplňuji s taj-či a čchi-kungem. Je jemné a efektivní, postupně rozvolní ztuhlé tkáně, které potom snáze uvolní témata, jež nesou, během energetické terapie.

Cvičením také pomáhám klientkám spojit se se svým tělem a intuicí, která jeho prostřednictvím promlouvá.

Zkušenosti

No, zažila jsem toho dost. A ne všechno, co vím, pochází z této existence. Dává mi to někdy až překvapivé úhly pohledu. A originální, efektivní přístup k terapiím.

Intuitivní léčivý zpěv

Je jedním z darů, které jsem dostala během psychospirituální krize. Doprovázím s ním některé masáže a ošetření Cranio. Dává jim novou sílu, další rozměr a často přináší klientkám vize.

Jak pracuji

Nikdy nerozhoduji o tom, co se bude řešit, ani jak přesně. To ponechávám na vyšším vedení. 

Vnímám, které dveře pro transformaci se otevřou ve společném pracovním poli a provedu vás změnou.

Moje vedení terapie má formu návrhů, nichž si klientka svobodně vybírá. Vždy ctím vaše rozhodnutí.